Årsmötet 2018-02-26 valde

Ordförande, Owe Berg

Kassör, Katriina Severin

Ledamöter och efter konstituerande möte

Lisa Jarlheden, vice ordförande

Sven Fors, sekreterare

Rolf Cederblad, Ledamot

Suppleanter/ersättare

Ingemar Johansson orketerbokning

Vera Ahlbom


Bild på styrelsen