Årsmötet 2019-02-24 valde

Ordförande, Mona Riften

Kassör, Katriina Severin

Ledamöter och efter konstituerande möte

Sven Fors, vice ordförande

Per Holst, sekreterare

Rolf Cederblad, Ledamot

Suppleanter/ersättare

Nancy Granström

Ulla Söderström

Bild på styrelsen