Dansbildjpg

                 Vi dansar varje tisdag 13.00 - 16.00 i Brommasalen i Alvik. Härlig stämning!

Mogendans för vuxna ungdomar, Orkestrar som spelar härlig dansmusik!

Dansprogram våren 2019
 


Årsavgiften för 2019 är 150 kronor
. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2015.
 Betalning kan ske via:
  •  kontant betalning på våra danser mellan kl. 12.30-13.30 i foajén till Brommasalen 
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Som ny betalande medlem kommer du att få
  • Medlemskort (att visa och stämpla vid varje danstillfälle)
  •  Stadgar
  •  Ett exemplar av vårt Medlemsblad 
Välkomna!