Dansbildjpg

                 Vi dansar varje tisdag 13.00 - 16.00 i Brommasalen i Alvik. Härlig stämning!

Den 17 september dansar vi till Lars Eriksson!
Vi hälsar Lars Eriksson och alla våra dansgäster välkomna!

Höstens dansprogram, se nedan.

Höstens Kulturresa den 16 oktober!
Kryssjpg
Anmälningslista kommer att finnas på Tisdagsdanserna!
 
Dansprogram hösten 2019.pdf
Årsavgiften för 2019 är 150 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2015.
 Betalning kan ske via:
  •  kontant betalning på våra danser mellan kl. 12.30-13.30 i foajén till Brommasalen 
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Som ny betalande medlem kommer du att få
  • Medlemskort (att visa och stämpla vid varje danstillfälle)
  •  Stadgar
  •  Ett exemplar av vårt Medlemsblad 
Välkomna!