Dansbildjpg

                 Vi dansar varje tisdag 13.00 - 16.00 i Brommasalen i Alvik. Härlig stämning!

Nyhet

Nu kan du betala via Swish 123 649 5790.  Entré avgift, Årsavgift  och samtliga Aktiviteter.

Dansprogram vår 2020.pdf
Årsavgiften för 2020 är 150 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2015.
Årsavgiften för 2021 är 200 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.

 Betalning kan ske via:
  •  kontant betalning på våra danser mellan kl. 12.30-13.30 i foajén till Brommasalen 
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Swish 123 649 5790
  • Som ny betalande medlem kommer du att få
  • Medlemskort (att visa och stämpla vid varje danstillfälle, var 10e dans gratis)
  •  Stadgar
  •  Ett exemplar av vårt Medlemsblad 
Välkomna!