Årsmötet genomfördes med galans av mötets ordförande Johan Kling  och - sekreterare Monica Ericsson. 
 Årsmöteshandlingarna för 2023 kan laddas ner. Protokollet kommer efter undertecknande och justering.

Kst-Årsmötesprotokoll-230211.pdf
Årsmöteshandlingar 2023.pdf
Vårens dansprogram. Välkomna!
Kst-Orkesterlista vt-23png
Till alla våra kära medlemmar!
Vi har tvingats att höja entré avgifterna men kaffe o kaka ingår fortsatt  i entréavgiften.
* 120 kr för Medlemmar
* 140 kr för gäster
*  80 kr för Lågpris (i/efter kaffepaus)
* medlemsavgift för 2023 - 250 kr- betala gärna med Swish 123 649 5790 alt Pg 42 92 14-0

Kst-Protokoll Årsmöte 2022-05-14.pdf
Årsmötes Protokoll - 2021-09-04.pdf

Nyhet

Nu kan du betala via Swish 123 649 5790.  Entré avgift, Årsavgift  och samtliga Aktiviteter.

Årsavgiften för 2023 är 250 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.
 Betalning kan ske via:
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Swish 123 649 5790
  • Medlemskort, att visa vid varje danstillfälle
  • Som ny betalande medlem kan du vid önskemål få vårt Medlemsblad
  •  Stadgar

 Kst-Ingvarpng