Planerade dansdagar är

26 oktober - spelar gör Sverre Carlsson
30 november - spelar gör Patrick Eklöf
21 december - spelar gör Kjell Andersson med JUNIX

Glöm inte kaffekorgen!

Tack alla ni kära medlemmar som kom till Årsmötet den 4e september 2021!
Vi fattade beslut
* frivillig inbetalning av medlemsavgift för 2021 - betala gärna med Swish 123 649 5790 alt Pg 42 92 14-0
* 3 st danstillfällen ett försök till smygstart under oktober, november, december om dans är tillåten
* egen kaffekorg i stället för café servering
* entré till dansen 120 kr
* alla dansgäster ska vara vaccinerade
* medlemsavgift 200 kr för 2022


Kära medlemmar

FKC (fredagskvällsdansarna) Klubb Söderträffen och Nya Vänner anordnar Nyårssupé i Midsommargården, t-bana Telefonplan. 
Anmälningslista kommer att finas på danserna den 30 nov och 21 dec.

Styrelsen

Årsmötes Protokoll - 2021-09-04.pdf
Kst-Årsmöteshandlingar 2021.pdf
Sommarblad 2021.pdf

I dag den 23 januari 2021

Hedrar och Gratulerar vi Klubb Söderträffens grundare

Ingvar Svensson på 90-års Dagen!

Happy Birthdayjpg

Nyhet

Nu kan du betala via Swish 123 649 5790.  Entré avgift, Årsavgift  och samtliga Aktiviteter.

Årsavgiften för 2021 är 200 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.
Årsavgiften för 2021 är 200 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.

 Betalning kan ske via:
  •  kontant betalning på våra danser mellan kl. 12.30-13.30 i foajén till Brommasalen 
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Swish 123 649 5790
  • Som ny betalande medlem kommer du att få
  • Medlemskort (att visa och stämpla vid varje danstillfälle, var 10e dans gratis)
  •  Stadgar
  •  Ett exemplar av vårt Medlemsblad 
Välkomna!