Dansbildjpg

              På bilden ser vi Klubbens grundare Ingvar  Svensson

Sommarblad 2021.pdf

OBS! OBS! OBS! Årsmötet senareläggs och flyttas till den 4 september!

Om du vill ha förtäring på årsmötet måste du anmäla dig, senast den 24 augusti. Det kan du göra till
e-post ordforande@sodertraffen.se
ringa eller skicka sms till  Mona, 0703-617 456

Kära medlemmar

Vilken konstig tid vi lever i men vi kan väl inte annat än följa statsministerns uppmaning. Vi ska hålla avstånd, vi ska hålla ut och vi ska hålla i och hoppas att vi snart står på tur för vaccinering.

Vi  har förstått att Medlemsbladet blev mycket uppskattat och det gläds vi  åt. Vi var  nog lite  överoptimistiska  när vi   trodde  där i november att vi skulle kunna hålla  årsmöte den 27 februari nu har vi i styrelsen fattat beslut om att senarelägga årsmötet till den 5 september 2021.

Vi kommer inte att göra något utskick för att informera om senareläggningen utan all information kommer att meddelas via hemsidan.

Kallelse och dagordning gäller men med tillägg om förändrat datum.

Styrelsen

I dag den 23 januari 2021

Hedrar och Gratulerar vi Klubb Söderträffens grundare

Ingvar Svensson på 90-års Dagen!

Happy Birthdayjpg

Dansprogram vår 2020.pdf

Nyhet

Nu kan du betala via Swish 123 649 5790.  Entré avgift, Årsavgift  och samtliga Aktiviteter.

Årsavgiften för 2021 är 200 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.
Årsavgiften för 2021 är 200 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.

 Betalning kan ske via:
  •  kontant betalning på våra danser mellan kl. 12.30-13.30 i foajén till Brommasalen 
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Swish 123 649 5790
  • Som ny betalande medlem kommer du att få
  • Medlemskort (att visa och stämpla vid varje danstillfälle, var 10e dans gratis)
  •  Stadgar
  •  Ett exemplar av vårt Medlemsblad 
Välkomna!