Höstens dansprogram. Välkomna!

2024-vt-vra orkestrarpng


Till alla våra kära medlemmar!
Från och med höststart 28 augusti höjer vi entré avgifterna men kaffe o utökad kaka ingår fortsatt  i entréavgiften.
* 140 kr för Medlemmar
* 160 kr för gäster
*  100 kr för Lågpris (i/efter kaffepaus)
* medlemsavgift för 2024 - 250 kr- betala gärna med Swish 123 649 5790 alt Pg 42 92 14-0

Årsmöteshandlingar 2023.pdf
Kst-Årsmötesprotokoll-230211.pdf

Årsmötet genomfördes med galans av mötets ordförande Johan Kling  och - sekreterare Monica Ericsson. 
 Årsmöteshandlingarna för 2023 kan laddas ner. Protokollet kommer efter undertecknande och justering.

Kst-Protokoll Årsmöte 2022-05-14.pdf
Årsmötes Protokoll - 2021-09-04.pdf

Nyhet

Nu kan du betala via Swish 123 649 5790.  Entré avgift, Årsavgift  och samtliga Aktiviteter.

Årsavgiften för 2024 är 250 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.
 Betalning kan ske via:
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Swish 123 649 5790
  • Medlemskort, att visa vid varje danstillfälle
  • Som ny betalande medlem kan du vid önskemål få vårt Medlemsblad
  •  Stadgar

 Kst-Ingvarpng