Den 31 maj - på scen Leif Hermansson, Patrick Eklöf, Sverre Carlsson!
Kaffe o kaka gratis i pausen.
Det kommer att bli en nostalgisk, fantastisk tisdag!
 
Dansen 31 majpng

Till alla våra kära medlemmar!
Vi fattade beslut på styrelsemötet den 10/2 -22
* att starta upp danserna en 1 mars
* gratis kaffe o kaka i pausen
* entré till dansen 120 kr för gäster
* entré till dansen för medlemmar 100 kr

* medlemsavgift för 2022 - 200 kr- betala gärna med Swish 123 649 5790 alt Pg 42 92 14-0

Årsmötes Protokoll - 2021-09-04.pdf

Nyhet

Nu kan du betala via Swish 123 649 5790.  Entré avgift, Årsavgift  och samtliga Aktiviteter.

Årsavgiften för 2022 är 200 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.
Årsavgiften för 2022 är 200 kronor. Avgiftshöjning beslutades av Årsmötet 2020.

 Betalning kan ske via:
  • Plusgiro 42 92 14-0 Klubb Söderträffen TEXTA namn och adress
  • Swish 123 649 5790
  • Som ny betalande medlem kommer du att få
  • Medlemskort (att visa för rabatterad entréavgift)
  •  Stadgar
  •  Ett exemplar av vårt Medlemsblad 

I dag den 23 januari 2021

Hedrar och Gratulerar vi Klubb Söderträffens grundare

Ingvar Svensson på 90-års Dagen!

Happy Birthdayjpg