Årsmötet 2022-05-14 valde

Ordförande, Mona Riften,  vald på 2 år

Kassör, Jill Nilsson, fyllnadsval på 1 år

Ledamöter

Lars Petersson,  nyval 2 år

Krister Sundberg,  fyllnadsval 1 år

Per Holst,   1 år kvar

Suppleanter/Ersättare

Magdalena Ginste, vald på 1 år

Sven Fors, vald på 1 år   


Valberedning, väljs årsvis av årsmötet
Tord Börjesson, sammankallande
Claes Nordfeldt
Lollo Jacobs

Bild på styrelsen