Årsmötet 2021-09-04 valde

Ordförande, Mona Riften,  vald på 1 år

Kassör, Per Holst, 1 år kvar

Ledamöter och efter konstituerande möte

Sven Fors, vice ordförande, omval 2 år

Claes Nordfeldt, Ledamot, nyval 2 år

Vakant, Ledamot

Suppleanter/ersättare

Nancy Granström, vald på 1 år

Katriina Severin, vald på 1 år   


Valberedning, väljs årsvis av årsmötet

Anita Henriksson
Vakant
Jan-Erik Plan

Bild på styrelsen