Årsmötet 2020-02-22 valde

Ordförande, Mona Riften,  vald på 1 år

Kassör, Per Holst, nyval 2 år

Ledamöter och efter konstituerande möte

Sven Fors, vice ordförande, 1 år kvar

Karin Erngrund, sekreterare, fyllnadsval 1 år

Rolf Cederblad, Ledamot, omval 2 år

Suppleanter/ersättare

Nancy Granström, vald på 1 år

Katriina Severin, vald på 1 år   


Valberedning, väljs årsvis av årsmötet

Anita Henriksson
Claes Nordfeldt (via styrelsen)
Jan-Erik Plan

Bild på styrelsen