Årsmötet 2022-05-14 valde

Ordförande, Mona Riften,  vald på 1 år

Kassör, Katriina Severin, vald på 2 år

Ledamöter och efter konstituerande möte

Sven Fors, vice ordförande, 1 år kvar

Claes Nordfeldt, Ledamot, nyval 2 år

Per Holst, Ledamot, vald på 2 år

Suppleanter/Ersättare

Nancy Granström, vald på 1 år

Lars Petersson, vald på 1 år   


Valberedning, väljs årsvis av årsmötet

Anita Henriksson
Jan-Erik Plan
Tord Börjesson

Bild på styrelsen