Årsmötet 2023-02-11 valde

Ordförande, Mona Riften, 1 år kvar

Kassör, Jill Nilsson, omval på  2 år

Ledamöter

Lars Petersson,  1 år kvar

Krister Sundberg,  omval  2 år

Per Holst,   omval  2 år

Suppleanter/Ersättare

Christer Andreassen, vald på 1 år

Sven Wikblom, vald på 1 år   


Valberedning, väljs årsvis av årsmötet
Anita Henriksson, sammankallande
Claes Nordfeldt
Nancy Granström

Bild på styrelse och funktionärer