Enligt verksamhetsplanen som antogs på styrelsemötet 2018 avser styrelen att genomföra en dansresa under våren. Datum ännu ej fastställt.