En kräftfest har tidigare år anordnats i samverkan med Västbergaträffen. Ska Söderträffen arrangera en en kräftfest? Lämna förslag till styrelsen.